Wyceny

Nasze biuro podejmie się również innych nietypowych wycen (raportów lub opinii), które wynikają z życzeń naszych klientów, jak również z przepisów prawa.

Wyceniamy dla różnych celów i potrzeb:

 • kupna, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności
 • zabezpieczenia kredytu
 • sprawozdań finansowych
 • aportów
 • w celach skarbowo–podatkowych i amortyzacyjnych
 • w sprawach sądowych i komorniczych
 • dla policji
 • dla syndyków
 • w sprawach wywłaszczeniowych i odszkodowawczych
 • w przypadku darowizn i spadków
 • w celu ustalenia wartości służebności przesyłu
 • w przypadku podziału majątku, zniesienia współwłasności
 • by uzyskać rekompensaty za utracone nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • w przypadku ubezpieczeń majątkowych
 • w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • w celu ustalenia wysokości opłat planistycznych, adiacenckich oraz opłat z tytułu ustalenia wysokości opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
 • w celu ustalenia wartości poniesionych nakładów
 • dla indywidualnych celów inwestora
 • i wielu innych

Zapraszamy do kontaktu  wszystkich zainteresowanych.